Služby


Půjčování knih

V knihovně najdete beletrii i naučnou literaturu pro děti, mládež i dospělé čtenáře. Půjčujeme také knihy z výměnného fondu hradišťské knihovny. Tyto výměnné soubory jsou pořízeny z dotace Zlínského kraje a poskytuje je KBBB Uh. Hradiště.

Můžete využít i Meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČRPůjčování časopisů

Odebíráme časopisy:

Zahrádkář

Časopisy půjčujeme na jeden měsíc.

Informační služby

Přístup k internetu.

Poradenská služba - informace o katalozích a fondu knihovny. Seznámení s uživatelským kontem, kde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav Vašich rezervací.

Regionální funkce

Místní knihovně v Kněžpoli jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou - KBBB Uh. Hradiště.